حمایت بازیکنان شهرداری ارومیه

افرا درب به عنوان حامی ورزش و والیبال مفتخر به اسپانسرینگ تیم شهرداری ارومیه می باشد که در این بخش می توانید آن را مشاهده نمایید.