ضد سرقت سری رویال (C)

در این گروه درب ها به صورت تمام MDF طرح برجسته بوده که تمامی مراحل با دستگاه CNC طراحی و خکاکی شده و طرح های برجسته روی MDF ایجاد گردیده است.درب های این گروه با توجه به تنوع طرح و رنگ سلیقه طیف خاصی را تامین می کنند.