ضد سرقت سری GOLD

این گروه سری طلایی دربهای ضد سرقت افرا درب می باشند که اکثرا ظاهری تمام برجسته را دارا می باشند.