5 سال گارانتی تعویض قفل

قفل درب های شرکت افرادرب همانند بسیاری از درب های ترک وارداتی KALE می باشد ولی با این تفاوت که دارای 5 سال گارانتی تعویض واقعی می باشد. با توجه به اینکه نمایندگی قانونی در ایران برای شرکت کاله وجود ندارد پرواضح است جایی برای تعویض قفل معیوب درب های تمام وارداتی حتی با داشتن کارت گارانتی برای تعویض قفل نخواهد بود.